Makaleler

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Neleri Değiştiriyor ?

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun yerini alarak bu iki kanunu tek çatı altına topladı ve 7 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe gi...

Devamı...

İş Hukukunda Rekabet Yasağı Sözleşmesi

GİRİŞ İş hukukunda rekabet yasağı, iş sözleşmesi devam ederken ve iş sözleşmesi sona erdikten sonra rekabet etmeme borcu olmak üzere ikiye ayrılır. İş akdinin kurulmasıyla doğan sadakat borcu, işçi tarafından işverenin çıkarlarının koruma ve gözetme...

Devamı...

Mülkiyet Hakkının Sınırlandırılması ve Kamulaştırma

Mülkiyet hakkı, Anayasa’nın 35. maddesinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1 No’lu Ek Protokol’ünün 1. maddesinde koruma altına alınmıştır. Anayasanın 35. Maddesinde herkesin mülkiyet hakkına sahip olduğu, bu hakkında ancak kamu yararı kararı ...

Devamı...

Arabuluculuk

Ülkemizde artık var olan ve kabul gören bir kavram; Arabuluculuk. İnsana değer veren, “birbirini kırmadan yaşa” ilkesine göre yaşayan Türk toplumu için çok da uzak değildir aslında bu kavram. Çünkü bizde “Bir büyüğe danışmak” mantığı “Ahilik” olarak ...

Devamı...

Konkordato nedir ve şartları nelerdir

KONKORDATO NEDİR VE ŞARTLARI NELERDİR  İcra İflas Kanunu’nun İflas Erteleme Hükümleri 15 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına hakkında kanun” ile yürürlükten ...

Devamı...

Kentsel Dönüşüm Nedir ve Şartları Nelerdir

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ŞARTLARI Kentsel dönüşüm, özellikle 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun yayımlanmasıyla birlikte günlük hayatımızda çok daha fazla konuşulmaya başladı. Özellikle de ülkemizde meydana gelen...

Devamı...

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Ülkemiz ceza hukuku mevzuatına ilk olarak 2005 yılında 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile girmiş olan ve “Ceza tayinin ertelenmesi” olarak da adlandırılan bu kurum ilk olarak Anglo-Amerikan hukuk sisteminde doğmuş ardından da Kıta Avrupası Ceza Huku...

Devamı...

Konkordato geçici mühleti içerisinde bankalar borçlunun hesabına bloke koyabilirlermi

  KONKORDATO  “GEÇİCİ MÜHLETİ İÇERİSİNDE”  BANKALAR BORÇLUNUN HESABINA  BLOKE KOYABİLİRLERMİ ?   Konkordato nedir sorusu cevaplandığında aslında konkordatonun en önemli özelliği ve konkordato ruhu bir nebze de olsa a...

Devamı...

Kentsel Dönüşümün Aşamaları Nelerdir

  6306 sayılı Kanunda Kentsel dönüşüm süreci detaylı şekilde ortaya konulmuştur. Kanuna uygun olarak adım adım kentsel dönüşüm ele alınacaktır. 1-) Mevcut Binanın Projelerinin Temin Edilmesi Belediye İmar Müdürlüğü veya Tapu Müdürlüğü’...

Devamı...

Ticareti Terk Suçu

GİRİŞ Son yıllarda ülkemizdeki ekonomik koşulların olumsuz bir yön alması alacaklıların takibinden kurtulmak isteyen kötü niyetli tacir borçluların sayısının artmasına sebebiyet vermiştir. Her ne kadar kanuni düzenlemeler ile borçlular yararına bi...

Devamı...

Konkordatoda karşılıksız çekin cezai durumu

  KONKORDATO DA KARŞILIKSIZ ÇEKLERİN CEZAİ DURUMU           Konkordatoya müracaat eden şirketler veya gerçek kişiler için ortaya çıkan sorunlar en önemlisi karşılıksız olan çeklerin cezai duruml...

Devamı...

Kentsel Dönüşümde İtiraz ve Davalar

 Kentsel dönüşümün kanuni dayanağı “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” dur. 6306 Sayılı Kanun’un 1.maddesinde, bu Kanun’un amacının; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapılar...

Devamı...

Konkordato süresi içerisinde leasingli malların durumu

          KONKORDATO SÜRELERİ İÇİNDE LEASİNG’Lİ MALLARIN DURUMU           Konkordato talep tüzel kişinin veya gerçek kişinin konkordato talebi ile ilgili ola...

Devamı...