Konkordato süresi içerisinde leasingli malların durumu

Konkordato süresi içerisinde leasingli malların durumu

          KONKORDATO SÜRELERİ İÇİNDE LEASİNG’Lİ MALLARIN DURUMU

          Konkordato talep tüzel kişinin veya gerçek kişinin konkordato talebi ile ilgili olarak mahkemeye müracaat etmesi halinde, mahkemelere gerekli olan belgelerin tam olması halinde, müracatcının talebini kabul ederek “3 aylık geçici mühlet” kararı vermektedir.

Mahkemeler mühlet kararı verilirken, tedbiren konkordato talep eden aleyhine hiçbir takip yapılmaması, evvelce başlamış takiplerin durdurulması, ihtiyati tedbir ve haciz kararlarının uygulanmaması, muhafaza altına alınmış makine varsa bunların yediemin olarak iadesi gibi bir çok hususta şirket veya gerçek kişi için koruma tedbiri almaktadır.

Ancak uygulamada bazı mahkeme kararlarından leasingli mallar açısından herhangi bir tedbir kararı verilmediği veya verilen tedbir kararlarında bu hususlara değinilmediği görülmektedir.

Konkordatonun en önemli özelliği, kendisine mühlet verilen şirketin çalışmasına devam etmesi ve bu çalışması karşılığında elde ettiği gelir ile borçlarını ödemesidir.

Leasingli makinalar ile çalışan talepçilerin makinaları leasing şirketleri tarafından muhafaza altına alınması halinde, bu kişi veya şirketler tamamen çalışamaz hale gelecek ve konkordato projesi gerçekleştirilemeyecektir.

Bu nedenle leasingli makinaların şirkette durması ve çalışması şirketin veya kişinin konkordato süresince ticari hayatının devamı için gerekli olan hususlardan biri olarak kabul edilmesi kanaatimizce zorunludur.

Bu itibarla;

Mahkemelerce geçici mühlet kararı verilirken, ilk tedbir kararlarında, İHTİYATİ TEDBİR yoluyla finansal kiralama yoluyla alınan ve henüz mülkiyeti ilgili şirket veya kişiye geçmemiş bulunan ve işletmenin devamı için mecburi olan makinaların geçici mühlet kararı sonrasında muhafaza altına alınmasının tedbiren durdurulmasına karar verilmesini gerekmektedir.

Kanun koyucu, İİK 307 maddesinde bu hususu öngörmüş ve “borçlunun talebi üzerine, tasdik kararında rehinli malın muhafaza altına alınması ve satışı, karardan itibaren bir yılı geçmemek üzere bazı şartlarla ertelenebilir” denmiştir.

Bu madde başlığı “Rehinli malların muhafaza ve satışı ile finansal kiralama konusu malların iadesinin ertelenmesi” dir.

Bu husuta göstermektedirki, hem geçici süre içerisinde hemde kesin süre içerisinde finansal kiralama yoluyla alınan makinalar tedbiren konkordato süresi verilen şirket veya kişide kalır. Ancak konkordatonun tasdikinden sonra muhafaza altına alınabilir. Ancak tasdik kararından sonrada konkordato talep edenin istemesi ve bir kısım şartların gerçekleşmesi halinde tekrar 1 yıl süre ile verilmesi ertelenebilir.

Buda göstermektedirki, geçici süre içerisinde ve kesin süre içerisinde finansal kiralama yoluyla alınan makinalar, leasing şirketleri tarafından sözleşmenin feshi suretiyle muhafaza altına alınamazlar.

                                                                                                                         Apan-dilek hukuk müşavirliği

                                                                                                                                  Av. Harun APAN

İşbu bilgilendirme içerikli makale içerisinde yer alan değerlendirmeler hukuki tavsiye ya da hukuki görüş niteliği teşkil etmemekte olup, bu makalede ki değerlendirmeler nedeniyle herhangi bir şekilde Apan-Dilek Avukatlık Bürosu’na sorumluluk yüklemek mümkün değildir. Bu bilgi verici makale içeriğindeki soru ve sorunlarınız bakımından bir hukukçudan bilge ve görüşü alınması tavsiye edilir.