İş Hukuku

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Neleri Değiştiriyor ?

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun yerini alarak bu iki kanunu tek çatı altına topladı ve 7 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe gi...

Devamı...

İş Hukukunda Rekabet Yasağı Sözleşmesi

GİRİŞ İş hukukunda rekabet yasağı, iş sözleşmesi devam ederken ve iş sözleşmesi sona erdikten sonra rekabet etmeme borcu olmak üzere ikiye ayrılır. İş akdinin kurulmasıyla doğan sadakat borcu, işçi tarafından işverenin çıkarlarının koruma ve gözetme...

Devamı...