İcra İflas Kanunu’nun İflas Erteleme Hükümleri 15 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına hakkında kanun” ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu değişiklik ile “iflas erteleme” yürürlükten kaldırılmış ve “konkordato” nun kapsamı genişletilmiştir. İflas ertelemede yargılama ve......

Konkordatoya müracaat eden şirketler veya gerçek kişiler için ortaya çıkan sorunlar en önemlisi karşılıksız olan çeklerin cezai durumlarının ne olacağıdır. SUÇUN TANIMI     : 5941 sayılı Kanunun 5/1. Maddesinde tanımlanan “karşılıksız çek keşide etme suçu, çekin kanunî ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde, karşılığının ilgili banka hesabında......

Konkordato nedir sorusu cevaplandığında aslında konkordatonun en önemli özelliği ve konkordato ruhu bir nebze de olsa açıklanmaktadır. Konkordato; bir borçlunun alacaklılarına mahkeme aracılığıyla yaptığı ödeme teklifinin, alacaklıların en az yarısı (veya belirli durumda 2/3’ü) tarafından kabul edilmesi ve Ticaret Mahkemesi tarafından tasdik edilmesi şartıyla, borçlunun......

Konkordato talep tüzel kişinin veya gerçek kişinin konkordato talebi ile ilgili olarak mahkemeye müracaat etmesi halinde, mahkemelere gerekli olan belgelerin tam olması halinde, müracatcının talebini kabul ederek “3 aylık geçici mühlet” kararı vermektedir. Mahkemeler mühlet kararı verilirken, tedbiren konkordato talep eden aleyhine hiçbir takip yapılmaması,......