İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İşveren ile iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçinin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumlulukları konusunda çıkabilecek her türlü hukuki ihtilafta İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku departmanımız tarafından hizmet verilmektedir.
Bireysel ve toplu iş sözleşmeleri, tüm alt işverenlik sözleşmeleri, personel özlük dosyalarının düzenlenmesi, iş başvuru formu, fazla mesai onay formu, izin formu, ibraname, fesih bildirimi, istifa işlemleri, SGK rücu davaları, işe iade davaları, sigortalı hizmet tespiti davaları, iş kazalarından kaynaklı tazminat davaları başta olmak üzere, İş ve Sosyal Güvenlik alanındaki tüm konularda değişen yasal mevzuat çerçevesinde uyuşmazlık öncesi danışmanlık hizmeti verilmekte, uyuşmazlık çıkması durumunda ise her türlü dava ve takip işlemleri süreci hukuk büromuzca takip edilmektedir. Büromuz İş ve Sosyal Güvenlik Hukuk Departmanımız tarafından

 • İş hukuku kaynaklı uyuşmazlıkların müzakere, anlaşma ve dava yoluyla çözümü
 • İşveren işçi ilişkisinden kaynaklı alacak ve tazminat davaları
 • İşçi-İşveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi
 • Bireysel ve toplu iş sözleşmeleri
 • İş güvenliği ve sağlığı
 • Sendika ve konfederasyon ile ilgili uyuşmazlıklar
 • İşten çıkarılma, fesih ve işe iade davaları
 • Hizmet tespiti ve işçi alacakları
 • İş Kazası Nedeni ile açılan davalar
 • Tazminatlar ve haklar
 • İşçi-İşveren ilişkisi bağlamında gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmelerinin hazırlanması
 • İşçi transferi ve kiralanmasına yönelik sözleşmelerin hazırlanması
 • AR-GE şirketlerine iş hukukuna ilişkin konularda danışmanlık verilmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken yasal önlemler konusunda danışmanlık hizmetleri verilmektedir