ailekucuk
AİLE HUKUKU

Anayasamızın 41. Maddesinde ‘’Aile toplumun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır’’ hükmü yer almaktadır..

cezakucuk
CEZA HUKUKU

Toplum yaşamında meydana gelen olaylar, hukuk kurallarına, dolayısıyla ceza hukuku kurallarına aykırılık oluşturabilir..

fikirkucuk
FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

Fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin tüm hukuksal koruma mekanizmasının hazırlanması..

gayrimenkulkucuk
GAYRİMENKUL HUKUKU

Ülkemizde, yabancı sermaye girişiyle doğrudan yabancı yatırımcı veya ortaklıklar yoluyla planlanan..

icrakucuk
İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra hukuku aracılığı ile alacağını tahsil edemeyen müvekkillerin, icra takip işlemlerini Teamwork, Uyap gibi..

vergikucuk
İDARE VE VERGİ HUKUKU

İdare hukuku, devlet ile bireyler arasındaki hukuki düzenlemeleri içeren, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin..

iskucuk
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İşveren ile iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçinin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumlulukları..

kirakucuk
KİRA VE KAT MÜLKİYETİ HUKUKU

Kira Hukuku’na ilişkin her türlü konuda müvekkilimiz olan mal sahiplerine, kiracılara, gayrimenkul..

miraskucuk
MİRAS HUKUKU

Ölüm olayı ile sağlar arasında gerçekleşen hukuki işlemler Miras Hukukunun konusunu oluşturmaktadır..

tahkimkucuk
TAHKİM VE YARGILAMA İŞLEMLERİ

Tahkim, taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine, kendileri tarafından belirlenen..

tazminatkucuk
TAZMİNAT HUKUKU

Tazminat hukuku aracılığı ile kişinin veya tüzel kişiliğin malvarlığında rızası dışında meydana gelen eksilme sonucu uğradığı..

ticaretkucuk
TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Bugün büyüyen sanayi ve gelişmekte olan ticari hayat içerisinde ihtiyaç duyulan en önemli alanlardan..